Česko-Slovenská Konference GRAFY 2010

Pořádá: JČMF Brno, Fakulta informatiky MU, Katedra matematiky a fyziky UO.

Zaregistrovaní účastníci

Seznam ze dne 23.5.


Daniel Kráľ, ITI MFF UK Praha
Ingo Schiermeyer, Technische Universität Bergakademie Freiberg
Petr Kovář, VŠB - Technická Univerzita Ostrava
Zdeněk Dvořák, Univerzita Karlova v Praze
Martin Knor, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Štefan Gyürki, FChPT STU Bratislava
Petr Gregor, Charles University
Naďa Krivoňáková, Žilinská univerzita v Žiline
Jan Ekstein, ZCU, Plzeň
Mirko Horňák, UPJŠ Košice
Gabriela Juhásová, P. J. Šafárik University in Košice
Ľudmila Bezegová, P. J. Šafárik University in Košice
Marián Klešč, Technická univerzita, Košice
Jiří Fiala, Universita Karlova
Petr Vrána, ZČU v Plzni
Pavel Hrnčiar, FPV UMB Banská Bystrica
Khikmat Saburov, Západočeská univerzita v Plzni
Edita Rollová, Comenius University, Bratislava, Slovakia
Michal Kotrbčík, Comenius University, Bratislava, Slovakia
Ľubica Staneková, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
Pavla Kabelíková, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Lukoťka Robert, Comenius University
Július Czap, Institute of Mathematics, P. J. Šafárik University in Košice, Slovakia
František Kardoš, Univerzita P. J. Šafárika, Košice
Daniela Kravecová, Technická univerzita Košice
Ondřej Pangrác, Charles University
Ľubomír Török, SAV Banská Bystrica
Martin Bača, TU Košice
Geňa Hahn, , Université de Montréal
Stanislav Jendroľ, UPJŠ Košice
Jaroslav Nešetřil, Charles University
Peter Rossmanith, RWTH Aachen
Zdeněk Ryjáček, ZČU Plzeň
Martin Škoviera, Comenius University
Edita Máčajová, Comenius University
Pavel Híc, Trnavská univerzita
Roman Čada, Západočeská univerzita v Plzni
Karina Chudá, FMFI UK
Ján Mazák, Univerzita Komenského, Bratislava
Emília Draženská, FEI TU Kosice
Martin Derka, Masarykova Univerzita
Přemek Holub, KMA ZČU Plzeň
Radek Slíva, ZCU/KMA
Ondrej Moriš, Masarykova univerzita
Jan Kratochvil, Univerzita Karlova v Praze
Marek Tesař, KAM MFF UK
Ondřej Suchý, KAM MFF UK
Adam Silber, VŠB-TU Ostrava
Rudolf Stolař, Univerzira Karlova